test Literal
Recommend
x
 
Sender
Recipient
Email text
 

Skicka
 
 

VÅRA FÄRDIGHETER

MÅL: ATT UPPNÅ PROCESSER MED HÖGSTA KVALITET FÖR VÅRA KUNDER

 
 • services_produktion_01
   
 • services_produktion_02
   
 • services_produktion_03
   
 • services_produktion_04
   
 • services_produktion_05
   
 • services_produktion_06
   
 • services_produktion_07
   
 • services_produktion_08
   
 • services_09
   

PROCESSKVALITETEN FÖR EN VISS TILLÄMPNING AVGÖRS AV ETT ANTAL OLIKA FAKTORER:

 • Djup förståelse av kraven
 • Utforma en lösning som är praktisk och passar ändamålet
 • Rätt metallduk: material, vävning och kvalitet
 • Professionell fabrikation av metallduken, med fokus på total reproducerbarhet
 • Fortlöpande kvalitetskontroll, tillgänglighet och att tidsgränserna för tillverkningen följs
Utifrån många års erfarenhet har vi utvecklat ett servicepaket som omfattar alla aktuella krav.

TEKNIK OCH KONSULTVERKSAMHET – FÖRSTÅELSE FÖR VAD SOM BEHÖVER GÖRAS
 
Våra tekniker och specialister har tillgång till en enorm mängd kunskap, som bygger på vitt omfattande kunskaper om många olika tillämpningar. Om det behövs kan de bedöma befintliga projekt och hitta den perfekta lösningen med hjälp av moderna material och modern utrustning.
 

PRODUKTUTVECKLING OCH FABRIKATION – FÖRSTÅ HUR DET SKA GÖRAS

Vi tillhandahåller omfattande tjänster, från konsultation vid utformningen till installation och testning, där det är motiverat och krävs, från ambitiösa enstaka objekt till ekonomisk volymtillverkning. Mycket kan göras, allt med högsta möjliga kvalitetsstandarder.
 

INFRASTRUKTUR OCH MÖJLIGHETER

De maskiner och den utrustning som används i vår verksamhet är specialutvecklad för hantering och tillverkning av fin metallduk. Vårt globala nätverk av tillgångar i form av utrustning, färdigheter och ekonomiska faktorer ger oss den flexibilitet som krävs för att uppnå de mest kostnadseffektiva lösningarna.

tabelle_services_produktion.gif


BOPP LOGISTIK – I TID, PÅ RÄTT STÄLLE

Vår logistikfunktion är en viktig del av vårt servicepaket, och har en nära koppling till många andra avdelningar, till exempel produktionsplanering och kontroll. I vårt centrallager i Zürich finns mer än 10 000 rullar av metallduk enligt standardspecifikationer.
 

TILLVERKNING AV METALLDUK – VÅR KÄRNKUNSKAP

Vår tillverkningsanläggning i Schweiz är en av de modernaste i världen. Våra vävstolar har vi själva utvecklat, och vår kontinuerligt uppgraderade infrastruktur kan klara de mest krävande utmaningarna.

 
TRÅDDRAGNING – FÖR BÄTTRE RESULTAT

Vävning vid dess övre toleransgränser kräver exceptionella råmaterial. Tack vare vårt eget tråddrageri kan vi säkerställa att de högsta kvalitetsstandarderna upprätthålls från början.
 

Välj en kontaktperson och skicka din fråga

Technical Sales Manager
Tel.: 704 249 9974
E-Mail

Technical Sales Manager
Tel.: 434 219 9800
E-Mail


Tel.: +1 845 296 1065
E-Mail

E-Post*  
Företag*  
Namn*  
Förnamn*